{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Porthcawl EAST PACT Meeting update -Friday July 5th


PACT UPDATE - Friday July 5th - Griffin Park Community Centre at 6pm

 

Chair: Hilary Davies

 

Panel:

 

PCSO Leighton Rees

PCSO Alex Carey (Apologies)

Cllr Graham Walter (Apologies)

Cllr Neelo Farr

Cllr Elen Jones (Apologies)

Cllr Brian Jones

Cllr Jeffrey Lake

Cllr Debbie Motley

 

Attendance: 17

 

PACT priorities update

 

PACT Priority 1 – Speeding – Woodland Avenue

 

Speed Scoping exercises carried out:

 

DateTimeNo. VehiclesAvg speedHighest speed
24th May1525 - 161710020.5928
9th June1025 - 110310022.5629
17th June1900 - 194910023.7334
28th June0915 - 100010022.3931
2nd July1823 - 191010023.4433

 

All data has been sent to GoSafe for consideration of speed counters to placed in location.

 

 

PACT Priority 2 – Parking - Nicholls Avenue

 

Foot patrols of the area were conducted at different times of the day and no significant obstructions observed. Officers are liaising with BCBC Highways with considerations of a traffic order being put in place.

 

 

Any other business

 

Anti Social Behaviour - Monster Park, Mackworth Road - Officers were made aware of ASB at the location and carried out regular patrols. A large den was taken down and drugs, drugs paraphernalia and a knife were located and now destroyed. Porthcawl Neighbourhood Team are liaising with landowners with aim of preventing further ASB issues.

 

Residents concerns

 

Subway - Safety issue with mirror being painted over.

Tents on Sandy Bowl

Pop up pub for Mackworth Road

 

Crime Figures

 

Incident type

1st March to 10th May

10th May to 5th July

ASB

2

3

Burglary

0

0

Criminal Damage

2

4

Drugs

1

3

Theft & Handling

5

7

Violence against a person

37

27

             

Next priorities

 

ASB – Mackworth Road

 

Parking – Nicholls Avenue

 

ASB - Greenways

 

Next meeting

 

Date: Friday August 30th 

Time: 6pm

Venue: Griffin Park Community Centre

 

 

Many thanks

PCSO Leighton Rees

 

 

DIWEDDARIAD PACT - Dydd Gwener Gorffennaf 5ed - Canolfan Gymunedol Parc Griffin am 6pm

 

Cadeirydd: Hilary Davies

 

Panel:

SCCH Leighton Rees

SCCH Alex Carey (ymddiheuriadau)

Y Cynghorydd Graham Walter (ymddiheuriadau)

Cyng Neelo Farr

Y Cynghorydd Elen Jones (ymddiheuriadau)

Y Cynghorydd Brian Jones

Cyng Jeffrey Lake

Cyng Debbie Motley

 

Presenoldeb: 17

 

Diweddariad blaenoriaethau PACT

 

PACT Blaenoriaeth 1 – Goryrru – Woodland Avenue

 

Ymarferion cwmpasu cyflymder a gynhaliwyd:

DateTimeNo. VehiclesAvg speedHighest speed
24th May1525 - 161710020.5928
9th June1025 - 110310022.5629
17th June1900 - 194910023.7334
28th June0915 - 100010022.3931
2nd July1823 - 191010023.4433

 

Mae'r holl ddata wedi'i anfon i GanBwyll i ystyried cownteri cyflymder i'w gosod mewn lleoliad.

 

PACT Blaenoriaeth 2 – Parcio - Nicholls Avenue

 

Cynhaliwyd patrolau traed yr ardal ar wahanol adegau o'r dydd ac ni welwyd unrhyw rwystrau sylweddol. Mae swyddogion yn cysylltu â Phriffyrdd CBSBC gydag ystyriaethau o orchymyn traffig yn cael eu rhoi ar waith.

 

 

Unrhyw fusnes arall

 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - Monster Park, Mackworth Road - Rhoddwyd gwybod i swyddogion am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y lleoliad a chynnal patrolau rheolaidd. Tynnwyd ffau mawr i lawr a chafodd cyffuriau, cyffuriau paraphernalia a chyllell eu lleoli a'u dinistrio bellach. Mae Tîm Cymdogaeth Porthcawl yn cysylltu â thirfeddianwyr gyda'r nod o atal rhagor o faterion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

 

Pryderon trigolion

 

Subway - Mater diogelwch gyda drych yn cael ei beintio drosodd.

Pebyll ar Sandy Bowl

Tafarn pop-yp ar gyfer Mackworth Road

 

 

Ffigurau Trosedd

 

Incident type

1st March to 10th May

10th May to 5th July

ASB

2

3

Burglary

0

0

Criminal Damage

2

4

Drugs

1

3

Theft & Handling

5

7

Violence against a person

37

27

 

Blaenoriaethau nesaf

 

ASB – Ffordd Mackworth

 

Parcio – Nicholls Avenue

 

ASB - Greenways

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener Awst 30ain

Amser: 6pm

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Parc Griffin

 

Llawer o ddiolch

SCCH Leighton Rees

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Leighton Rees
(South Wales Police, PCSO, Porthcawl East)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials