{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg.

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn ardal West Cross, Alderwood, a Warwick Place a Baywood.

Yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn mae SCCH lleol wedi patrolio drwy gydol y dydd ac maent ar batrolau eto dros y penwythnos.

 

Byddwn yn parhau i dargedu'r meysydd hynny lle mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n achosi problemau cymunedol.

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd sy'n cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle Anti Social Behaviour in The West Cross area of Alderwood, and Warwick Place and Baywood.

 

Following reports of ASB within these areas local PCSO'S have patrolled throughout the day and are on patrols again over the weekend.

 

We will continue to target those areas where reports of ASB which are causing community issues.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
PATRICK DUNBAR
(250, PCSO, Mumbles and West Cross)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials