{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae 

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i daclo ceir yn parcio'n anghyfreithlon yn stryd y goron

 

Yn dilyn adroddiadau o materion diogelwch ffyrddyn yr ardal rydym wedi cynnal ymweliad ar y cyd â swyddog gorfodi traffic.

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

Hi 

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle cars parking illegally and causing an obstruction at/in Crown street 

 

Following reports of road safety issues within these areas we have partnered up with Swansea parking enforcemen officer.  

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
Katy McCabe
(South Wales Police, PCSO, Morriston / Eastside NPT - Morriston Town )

Neighbourhood Alert Cyber Essentials