{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i daclo diogelwch ar y ffyrdd yn Cwm Garw

 

Yn dilyn adroddiadau o goryrru yn yr ardal rydym wedi ymarfer cwmpasu cyflymder.

 

Mae canlyniadau'r cyflymderau a gofnodwyd yn gyfartaledd o 23.9 MYA.

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle road safety in the Garw Valley.

 

Following reports of speeding within these areas we have done speed scoping exercises.

 

The result of the speeds recorded is an average of 23.9 MPH. 

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
Michael Rees
(South Wales Police, PCSO, Aberkenfig NPT T2)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials