{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Positive Action / Gweithredu Cadarnhaol


Hi Resident

 

Over the last few months, Rhondda officers have been working tirelessly to target drug dealing in our communities.

During the months of April and May, just under 1,100 cannabis plants have been seized, equating to a street value of around £5 million.

Cannabis seizures like this impact the links to upstream drug suppliers, organised crime groups and serious violence and we will continue to make seizures like this to keep our communities safe and prevent the funding of further criminality.

Thank you for your help! By the police and the public working together we can detect and prevent crime and keep our communities safe.

 

Shwmae Resident

 

Dros y misoedd diwethaf, mae swyddogion y Rhondda wedi bod yn gweithio'n ddiflino i dargedu delio cyffuriau yn ein cymunedau.

Yn ystod misoedd Ebrill a Mai, mae ychydig llai na 1,100 o blanhigion canabis wedi'u hatafaelu, sy'n cyfateb i werth stryd o tua £5 miliwn.

Mae trawiadau canabis fel hyn yn effeithio ar y cysylltiadau â chyflenwyr cyffuriau, grwpiau troseddau cyfundrefnol a thrais difrifol a byddwn yn parhau i wneud trawiadau fel hyn i gadw ein cymunedau'n ddiogel ac atal ariannu troseddau pellach.

Diolch am eich help! Drwy gydweithio gan yr heddlu a'r cyhoedd, gallwn ganfod ac atal troseddau a chadw ein cymunedau'n ddiogel.


Reply to this message

Message Sent By
Cerys Morgan
(South Wales Police, Neighbourhood Policing Support Officer, Rhondda)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials