{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Positive Action / Gweithredu Cadarnhaol


Hi Resident

 

We have been working relentlessly to target Drug Dealing in the Trealaw area over the last few months.

Rhondda officers carried out a drugs warrant and detected a cannabis factory, resulting in the seizure of 81 plants of cannabis

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Shwmae Resident

 

Rydym wedi bod yn gweithio'n ddi-baid i dargedu Delio â Chyffuriau yn ardal Trealaw dros y misoedd diwethaf.
Cynhaliodd swyddogion y Rhondda warant cyffuriau a chanfod ffatri canabis, gan arwain at atafaelu 81 o blanhigion canabis.  
Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.


Reply to this message

Message Sent By
Cerys Morgan
(South Wales Police, Neighbourhood Policing Support Officer, Rhondda)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials