{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg.

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ASB yn/yn ardal West Cross.

Yn dilyn adroddiadau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn mae gennym SCCH DUNBAR ar batrolau y prynhawn yma, Alderwood Rd, Warwick Place, Kenilworth Place a Baywood Road.

Byddwn yn cynnal patrolau mannau poeth mewn ardaloedd eraill lle rydym yn cael adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 


Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd sy'n cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle ASB at/in The West Cross area.

 

Following reports of Anti Social Behaviour within these areas we have PCSO DUNBAR will be on patrols this afternoon, Alderwood Rd, Warwick Place, Kenilworth Place and Baywood Road.

 

We will be carrying out hot spot patrols in other areas where we are having reports of ASB.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
PATRICK DUNBAR
(250, PCSO, Mumbles and West Cross)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials