{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

South Wales Police Family Fun Day 2024 - Come and join us!


South Wales Police - Family Fun Day

 

Hello Resident

 

It’s almost time… the South Wales Police Family Fun Day 2024 will take place on Saturday, June 29, at HQ in Bridgend!

This event is a great opportunity for you to find out what we do as a service, from taking fingerprints to firearm demonstrations.

 

What’s the Family Fun Day all about?

As with last year’s event, there will once again be attractions, activities and demonstrations to delight all ages:

 • Meet our wellbeing dogs and watch police dog demonstrations
 • The chance to see our latest operational equipment including our cars and bikes
 • Check out our latest operational equipment, including our cars and bikes
 • Dress up for kids uniform and meet our mascot Billy Blue
 • Watch live demonstrations by our Joint Firearms Unit
 • Technology demonstrations including Facial Recognition
 • Stalls hosted by our networks, partner agencies and various departments and a whole host more!
 • Interested in a career with the police? Our recruitment team will be on hand to discuss our latest opportunities.

   

  How much does entry cost?

  This is a FREE event, giving you the chance to meet our officers and staff and learn about what we do. You don’t need to bring any form of ID.

   

  A Message from the Chief Constable

  Chief Constable Jeremy Vaughan said:

  “Our Family Fun Day always goes down well with attendees and I’m looking forward to meeting some of you at this years event. If you and your family want to spend some time with us, see some of the work we carry out, and meet those that help keep your community safe, please come along. I can’t promise the sunshine, but I can assure you it will be a fantastic day.”

   

  Getting Here

  Address: South Wales Police HQ, Cowbridge Road, Coychurch Lower CF31 3SU

  By Car: Use M4 Junctions 35-37, following the signs for Bridgend.

  By Train: We are approximately a 20-minute walk from Bridgend train station.

   

  South Wales Police Family Fun Day 2024 - Come and join us! | South Wales Police (cds.co.uk)

   

  Diwrnod Hwyl i'r Teulu Heddlu De Cymru 2024 - Ymunwch â ni!

   

  Helo Resident

   

  Mae'r amser bron wedi cyrraedd... bydd Diwrnod Hwyl i'r Teulu Heddlu De Cymru 2024 yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 29 Mehefin yn y Pencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

  Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i chi ddarganfod beth rydym yn ei wneud fel gwasanaeth, o gymryd olion bysedd i arddangosiadau arfau tanio.

   

  Beth yw bwriad y Diwrnod Hwyl i'r Teulu?

  Fel y llynedd, bydd atyniadau, gweithgareddau ac arddangosiadau at ddant pawb:

 • Cwrdd â'n cŵn llesiant a gwylio arddangosiadau cŵn yr heddlu
 • Cyfle i weld ein cyfarpar gweithredol diweddaraf gan gynnwys ein ceir a'n beiciau
 • Edrych ar ein cyfarpar gweithredol diweddaraf, gan gynnwys ein ceir a'n beiciau
 • Cyfle i blant wisgo lifrai a chyfarfod ein masgot Billy Blue
 • Gwylio arddangosiadau byw gan ein Huned Arfau Tanio ar y Cyd
 • Arddangosiadau technoleg gan gynnwys System Adnabod Wynebau
 • Bydd stondinau wedi eu trefnu gan ein rhwydweithiau, asiantaethau partner ac adrannau amrywiol

  ...a llu o bethau eraill!

 •  

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gyda'r heddlu? Bydd ein tîm recriwtio wrth law i drafod ein cyfleoedd diweddaraf.

   

  Beth yw'r gost mynediad?

  Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM, gan roi cyfle i chi gyfarfod ein swyddogion a'n staff a dysgu am yr hyn rydym yn ei wneud. Does dim angen i chi ddod ag unrhyw fath o ID. Noder mai'r amser mynediad olaf yw 3:30pm.

   

  Cyrraedd

  Cyfeiriad: Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Llangrallo Isaf CF31 3SU

  Car: Defnyddiwch Gyffyrdd 35-37 yr M4, a dilynwch arwyddion Pen-y-bont ar Ogwr.

  Bws: Mae'r arhosfan bws yn y Pencadlys yn cael ei wasanaethu gan wasanaethau Cymru Clipper X2.

  Trên: Rydym tua 20 munud ar droed o orsaf rheilffordd Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Diwrnod Hwyl i'r Teulu Heddlu De Cymru 2024 - Ymunwch â ni! | Heddlu De Cymru (cds.co.uk)

   


  Reply to this message

  Message Sent By
  Sarah Lewis
  (South Wales Police, Administrator, South Wales)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials