{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Help stop grass fires / Helpwch atal tanau glaswellt


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hi Resident

Every year fire is responsible for the destruction of thousands of hectares of countryside, open space and wildlife habitats. Many of these fires are preventable and caused by our behaviour. 

Help stop grass fires 

 • Do not light campfires. Only use a BBQ where signs say you can and never leave it unattended.
 • Discard cigarettes responsibly. 
 • Clear away bottles, glasses, and any broken glass to avoid them magnifying the sun and starting a fire. 
 • Explain to children the dangers of playing with and lighting fires. 
 • Report any suspicious activity by calling 101 or CrimeStoppers anonymously on 0800 555 111 and if you see a wildfire, get to a safe place, call 999 and ask for the Fire Service.

  Thank you

  Shwmae Resident

  Bob blwyddyn, mae tanau yn gyfrifol am ddinistrio miloedd o hectarau o ardaloedd cefn gwlad, mannau agored a chynefinoedd bywyd gwyllt. Gellir atal y rhan fwyaf o'r tanau hyn fodd bynnag, a achosir trwy ein hymddygiad esgeulus ni. 

  Helpwch atal tanau glaswellt 

 • Peidiwch byth â chynnau tanau gwersyll. Defnyddiwch farbeciw dim ond ble mae arwyddion yn nodi bod hawl i’w ddefnyddio a pheidiwch byth a’i adael heb neb i gadw golwg arno.
 • Gwaredwch sigaréts mewn modd cyfrifol. 
 • Cliriwch boteli, gwydrau neu unrhyw wydr mân, er mwyn eu hatal rhag cynhesu yn yr haul, a chynnau tân. 
 • Eglurwch wrth blant am beryglon chwarae gyda a chynnau tanau. 
 • Rhowch wybod am unrhyw weithgarwch amheus trwy ffonio 101, neu trwy gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Os ydych yn gweld tanau gwyllt, ewch i le diogel, ffoniwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân.

  Diolch


  Reply to this message

  Message Sent By
  Robyn Walsh
  (South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials