{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

E-Bikes & E-Scooters General / Gwybodaeth am E-sgwteri ac e-feiciau


Neges Ddwyieithog / Bilingual message.

 

E-scooters & E-bikes : your questions answered.

We regularly receive queries about E-bikes and E-scooters, such as, Can I ride an e-scooter on a public road? I bought it from a reputable retailer so what's the issue?

For information on E-scooters and E-bikes please visit our information pages on the South Wales Police website:

E-scooters and e-bikes: your questions answered | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

E-sgwteri ac e-feiciau: ateb eich cwestiynau.

Rydym yn derbyn ymholiadau rheolaidd am E-feiciau ac E-sgwteri, megis, Ydw i'n cael defnyddio e-sgwter ar ffordd gyhoeddus? Nes i ei brynu gan fanwerthwr dibynadwy felly beth yw'r broblem?

Am  wybodaeth am E-sgwteri ac E-feiciau, ewch i'n tudalennau gwybodaeth ar wefan Heddlu De Cymru: E-sgwteri ac e-feiciau: ateb eich cwestiynau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Neil Jones
(Npt, Pcso, Afan Valley Port Talbot)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials