{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Community engagement


The Swansea Council Road safety Kerbcraft scheme is running at Glyncollen Primary school.

Kerbcraft is a Road safety initiative.  During 8 sessions over 8 weeks Year 1 pupils will be taken out onto the surrounding streets accompanied by school staff, Nicola from Road safety and the local PCSO, PCSO Rastatter.
They will be taught the basics of road safety, a vital life skill.
Assisting with this programme is a nice part of our role. It strengthens our links with the schools and breaks down barriers with the pupils.
#StopLookandListen 

 

Mae cynllun Kerbcraft ~ diogelwch yr hewlydd cyngor Abertawe yn rhedeg yn Ysgol Gynradd Glyncollen.

Yn ystod 8 gwers dros 8 wythnos fydd y disgyblion yn mynd mas ar y strydoedd lleol gyda staff or ysgol, Nicola o Diogelwch yr hewlydd a SCCH Rastatter, y SCCH lleol.

Fydd y disgyblion yn dysgu sgiliau croesu yr heol yn saff.

Mae helpu gyda'r cynllun yn rhan neis y swydd. Mae'n cryfhau ein partneriaeth gyda'r ysgol.

#StopiwchEdrychaGwrando


 


Reply to this message

Message Sent By
Rebeca Rastatter
(South Wales Police, PCSO, Morriston / Eastside NPT - Cwmrhydyceirw / Ynystawe / Ynysforgan / Parc Gwernfadog)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials