{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Common doorstep crimes to be aware of: / Troseddau cyffredin ar garreg y drws i fod yn ymwybodol ohonynt:


Troseddau cyffredin ar garreg y drws i fod yn ymwybodol ohonynt yw masnachwyr twyllodrus, gwerthwyr o ddrws i ddrws, swyddogion cyfleustodau ffug, danfoniadau annisgwyl, casglwyr elusennau ffug a dieithriaid sy'n ceisio mynd i mewn i'ch cartref.
Amddiffyn eich hun trwy gymryd pump ac ymweld â Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a Gwefannau Action Fraud
Dolenni yma:
Action Fraud: https://www.actionfraud.police.uk/ 
Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau: https://www.friendsagainstscams.org.uk/holding-page 

 

 

Common doorstep crimes to be aware of are rogue traders, door to door sellers, fake utility officials, unexpected deliveries, fake charity collectors and strangers who try to enter your home.

Protect yourself by Taking Five and visiting Friends Against Scams and Action Fraud Websites

Links here:

Action Fraud: https://www.actionfraud.police.uk/

Friends Against Scams: https://www.friendsagainstscams.org.uk/holding-page


Reply to this message

Message Sent By
Adam Like
(South Wales Police, Crime Reduction Tactical Advisor , Mid Glam Community Safety Partnership )

Neighbourhood Alert Cyber Essentials