{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Cuppa with a copper / Paned gyda'ch plismon


Your local neighbourhood policing team will be at The Hub,3 New Market walk, Merthyr CF47 8EL  on 02/04/2024 between 10:00-12:00 times.

Come along and meet us. We can discuss any local issues, provide information on crime prevention, tell you about some of our local initiatives.  These sessions are open to anyone and everyone. 
Our Police wellbeing dogs will also be making a special appearance.

Hopefully we will see you there!

 

Bydd eich tîm plismona cymdogaeth lleol yn bresennol yn ,Yr Hyb, 3 Taith Gerdded y Farchnad Newydd, Merthyr CF47 8EL ar 02/04/2024  rhwng 10:00- 12:00.

Dewch i gwrdd â ni. Gallwn drafod unrhyw faterion lleol, darparu gwybodaeth am atal troseddu, dweud wrthych am rai o'n mentrau lleol.  Mae'r sesiynau hyn yn agored i unrhyw un a phawb.

Bydd ein cŵn lles Heddlu hefyd yn gwneud ymddangosiad arbennig.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno!


Reply to this message

Message Sent By
Kayley Evans
(Police, PCSO , Merthyr - NPT 2)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials