{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Staff Bank scheme


South Wales Police operates a Staff Bank scheme, which offers successful applicants opportunities to work on a temporary basis across a wide range of support functions force wide.

We are accepting CVs to consider, for registration on to our Staff Bank register.  Applicants are asked to click the link below and progress through the online form before uploading their CV and a personal statement. Applicants are expected to ensure that their CV and personal statement evidence their skills.

Staff Bank roles can range from pay scale 2 - 6SO1. £23,154.00 - £35,982.00

https://policejobswales.tal.net/vx/appcentre-SouthWales/brand-0/spa-1/candidate/so/pm/6/pl/15/opp/6357-Casual-Staff/en-GB

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Positive Action Team. PositiveAction@south-wales.police.uk

__________________________________________________________________________________________________________

South Wales Police is committed to being the best at understanding the needs of our communities. 

We recently sent you a survey aimed at understanding what, if any barriers there are to choosing South Wales Police as an employer. 

If you have already completed the survey, thank you and we appreciate your time. 

If not, please could you take 5 minutes to complete this short survey (link below). The deadline is 31 March 2024.

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/819ed9ed-c578-4767-a8b7-4af5b712e73f

Thank you

Mae gan Heddlu De Cymru gynllun Banc Staff, sy'n cynnig cyfleoedd i ymgeiswyr llwyddiannus weithio dros dro mewn amrywiaeth eang o swyddogaethau cymorth drwy'r heddlu i gyd.

Rydym yn derbyn CVs i'w hystyried ar gyfer cofrestru â'n Banc Staff. Gofynnir i ymgeiswyr glicio ar y ddolen isod a gweithio drwy'r ffurflen ar-lein cyn lanlwytho eu CV a datganiad personol. Mae disgwyl i ymgeiswyr sicrhau bod eu CV a'u datganiad personol yn rhoi tystiolaeth o'u sgiliau.

Gall rolau'r Banc Staff amrywio o raddfa gyflog 2 i 6SO1. £23,154.00 - £35,982.00

https://policejobswales.tal.net/vx/appcentre-SouthWales/brand-0/spa-1/candidate/so/pm/6/pl/15/opp/6357-Casual-Staff/en-GB

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Tîm Gweithredu Cadarnhaol. PositiveAction@south-wales.police.uk

____________________________________________________________________________________________________________

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall anghenion ein cymunedau. 

Yn ddiweddar, gwnaethom anfon arolwg atoch gyda'r nod o ddeall beth yw'r rhwystrau, os o gwbl, i ddewis Heddlu De Cymru fel cyflogwr. 

Os ydych eisoes wedi cwblhau'r arolwg, diolch. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser. 

Os nad ydych wedi gwneud hynny, a fyddech cystal â threulio 5 munud yn cwblhau'r arolwg byr hwn (dolen isod). Y dyddiad cau yw 31 Mawrth 2024.

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/9aeb8d88-21df-4c39-b66d-11484a004e6f

Diolch


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials