{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Tell us what you think / Dywedwch beth chi'n meddwl


Hi Resident

South Wales Police is committed to being the best at understanding the needs of our communities. 

We recently sent you a survey aimed at understanding what, if any barriers there are to choosing South Wales Police as an employer. 

If you have already completed the survey, thank you and we appreciate your time. 

If not, please could you take 5 minutes to complete this short survey (link below). The deadline is 31 March 2024.

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/819ed9ed-c578-4767-a8b7-4af5b712e73f

Thank you

Shwmae Resident

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall anghenion ein cymunedau. 

Yn ddiweddar, gwnaethom anfon arolwg atoch gyda'r nod o ddeall beth yw'r rhwystrau, os o gwbl, i ddewis Heddlu De Cymru fel cyflogwr. 

Os ydych eisoes wedi cwblhau'r arolwg, diolch. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser. 

Os nad ydych wedi gwneud hynny, a fyddech cystal â threulio 5 munud yn cwblhau'r arolwg byr hwn (dolen isod). Y dyddiad cau yw 31 Mawrth 2024.

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/9aeb8d88-21df-4c39-b66d-11484a004e6f

Diolch


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials