{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

South Wales Police Paid Summer Placements / Heddlu De Cymru Lleoliadau Haf Talu


Hi Resident

South Wales Police are excited to offer 10 x 8 Week Paid Summer Placement Opportunities.

These Roles will be in a number of departments throughout the force. The successful candidates will have the opportunity to have an insight and gain experience of what it is like to work for South Wales Police.

This scheme will take place from the 1st July to 23rd August 2024.

To apply for these Roles please click on the link provided for each individual Job Advert. 

 • 6549 – Summer Placement Corporate Services - Summer Placement Corporate Services. - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6550 – Summer Placement Attraction and Engagement - Summer Placement - Attraction and Engagement - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6551 – Summer Placement Community and Partnership Support - Summer Placement Community and Partnership Support - Police Jobs Wales (tal.net
 • 6552 – Summer Placement Community Safety Support - Summer Placement Community Safety Support - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6553 – Summer Placement Neighbourhood Policing Support - Summer Placement - Neighbourhood Policing Support - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6554 – Summer Placement Property Warehouse Assistant - Summer Placement Property Warehouse Assistant - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6555 – Summer Placement EDI Administrative Assistant - Summer Placement-EDI Administrative Assistant - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6556 - Summer Placement ICT Support - Summer Placement -ICT - Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6557 - Summer Placement Public Service Centre - Summer Placement Public Service Centre – Police Jobs Wales (tal.net)
 • 6558 - Summer Placement Submissions Support Assistant - Summer Placement- Submissions Support Assistant - Police Jobs Wales (tal.net)
 • If you have any questions, please do not hesitate to contact the Positive Action Team. PositiveAction@south-wales.police.uk

  Kindest Regards

  South Wales Police Positive Action Team.

   

  Shwmae Resident

  Mae Heddlu De Cymru yn edrych ymlaen at gynnig 10 Cyfle i fynd ar Leoliad gyda Thâl am 8 Wythnos yr Haf hwn.

  Bydd y rolau hyn mewn sawl adran ledled yr heddlu. Bydd cyfle i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael cipolwg ar sut brofiad yw gweithio i Heddlu De Cymru, yn ogystal â chael ennill profiad ohono. 

  Bydd y cynllun yn rhedeg o 1 Gorffennaf hyd at 23 Awst 2024. 

  I wneud cais am y Rolau hyn, cliciwch ar y ddolen ar gyfer pob Hysbyseb Swydd unigol. 

  Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Tîm Gweithredu Cadarnhaol. PositiveAction@south-wales.police.uk

  Yn gywir

  Tîm Gweithredu Cadarnhaol Heddlu De Cymru.


  Reply to this message

  Message Sent By
  Sarah Lewis
  (South Wales Police, Administrator, South Wales)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials