{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Tell us what you think / Dywedwch beth chi'n meddwl


Hi Resident

 

South Wales Police is committed to being the best at understanding the needs of our communities. Please take 5 minutes to complete this short survey. Your responses will help us understand what, if any, barriers there are to joining our organisation.

 

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/819ed9ed-c578-4767-a8b7-4af5b712e73f

 

If you would like to find out more about careers in South Wales Police, please access our careers webpages on Careers | South Wales Police | South Wales Police (south-wales.police.uk) or you can contact our Positive Action Team on PositiveAction@south-wales.police.uk, who will be able to support you in any queries you may have.

 

Can you please complete the survey by 31 March 2024.

 

Thank you

 

 

Shwmae Resident

 

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymo i sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall anghenion ein cymunedau. Cymerwch 5 munud i gwblhau'r arolwg byr hwn. Bydd eich ymatebion yn ein helpu i ddeall beth yw'r rhwystrau i ymuno â'n sefydliad, os oes yna rwystrau.

 

https://survey.southwaleslistens.co.uk/Survey/GUID/9aeb8d88-21df-4c39-b66d-11484a004e6f

 

Os hoffech ddysgu mwy am yrfaoedd yn Heddlu De Cymru, ewch i'n tudalennau gyrfaoedd ar y we ar Careers | South Wales Police | South Wales Police (south-wales.police.uk) neu cysylltwch â'n Tîm Gweithredu Cadarnhaol ar PositiveAction@south-wales.police.uk, a fydd yn gallu eich cefnogi gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

 

A allech gwblhau'r arolwg erbyn 31 Mawrth 2024 os gwelwch yn dda.

 

Diolch

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials