{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Bike Marking Event / Digwyddiad Marcio Beiciau


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hi Resident

 

Our #TeamSWP Volunteers alongside Fairwater Neighbourhood Policing Team & Cardiff Metropolitan University are holding a Bike Marking Event on Thursday 15th February 2024 between 11am-3pm.

 

By marking your bike, you are protecting yourself against thieves, and making it easier for your property to be identified and returned should it be stolen.

 

Location- Cardiff Metropolitan University Llandaff Campus on Western Avenue, CF5 2YB (What 3 Words- loans.saying.tall)

 

Feel free to bring along your pedal cycle and get it registered with Bike Register for free!

 

 

Shwmae Resident

 

Mae ein Gwirfoddolwyr #TîmHDC gyda â Thîm Plismona Bro Tyllgoed a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnal Digwyddiad Marcio Beiciau ddydd Iau 15 Chwefror 2024 rhwng 11am a 3pm.

 

Drwy farcio'ch beic, rydych yn diogelu eich hun rhag lladron ac yn ei gwneud yn haws i'ch eiddo gael ei adnabod a'i ddychwelyd os caiff ei ddwyn.

 

Lleoliad- Campws Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar Rodfa'r Gorllewin, CF5 2YB (Beth 3 Gair- loans.saying.tall)

 

Mae croeso i chi ddod â'ch beic pedal ymlaen a'i gofrestru gyda Bike Register am ddim!

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials