{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Positive Action / Gweithredu Cadarnhaol


Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We have been working hard in the Clase area, targeting Off Road Bikes.

 

Recently officers have issued a Section 59 warning to an individual on the Lead field in Clase. Ongoing high visibility patrols will continue in these areas.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. 

 

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn Clase yn targedu beiciau oddi ar y ffordd.

 

Yn ddiweddar mae swyddogion wedi cyhoeddi adran 59 I unigolyn ar y 'Lead fields'. Bydd patrolau amlwg iawn yn parhau yn yr ardaloedd hyn.


Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.


Reply to this message

Message Sent By
Matthew Collins
(South Wales Police, PCSO , Morriston / Eastside NPT - Clase / Llangyfelach )

Neighbourhood Alert Cyber Essentials