{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Cuppa with a copper / Paned gyda'ch plismon


Your local neighbourhood policing team will be at Brynhyfryd Library on Monday 12th February 2024 between 16.00-17.00. 

Come along and meet us. We can discuss any local issues, provide information on crime prevention, tell you about some of our local initiatives.  These sessions are open to anyone and everyone. 

Hopefully we will see you there!

 

Bydd eich tîm plismona cymdogaeth lleol yn bresennol yn Llyfrgell Brynhyfryd ar Dydd Llun 12 Chwefror 2024 rhwng 16.00-17.00.

Dewch i gwrdd â ni. Gallwn drafod unrhyw faterion lleol, darparu gwybodaeth am atal troseddu, dweud wrthych am rai o'n mentrau lleol.  Mae'r sesiynau hyn yn agored i unrhyw un a phawb.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno!


Reply to this message

Message Sent By
Claire Jones
(Police, PCSO, SNPT-TOWNHILL)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials