{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Please note we have identified a rise in thefts in the local supermarkets around Bryncoch and Neath Abbey.

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd yn arfarchnadau lleol yn Bryncoch a Abaty Nedd. 

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Hannah Miers
(SWP, PCSO, Skewen Police Station)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials