{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle drug dealing, the transport of drugs, and vehicular crime in Adamsdown.

On Saturday the 10th February 2024 we ran our second joint operation with officers from our Roads Policing Department.

We have now seized 8 vehicles in total for a number of offences including drugs matters, and issued several summons reports for various driving offences.

 

We will relentlessly pursue those who cause harm in our communities. 

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

 

 

Rydym yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â delio cyffuriau, cludo cyffuriau, a throseddau cerbydau yn Adamsdown.

 

Ar ddydd Sadwrn 10 Chwefror 2024 fe wnaethom ni gynnal ein ail ymgyrch gyda swyddogion o adran Plismona’r Ffyrdd.

Rydym bellach wedi atafaelu cyfanswm o 8 cerbyd ar gyfer nifer o droseddau gan gynnwys materion cyffuriau, ac wedi cyhoeddi sawl adroddiad gwŷs ar gyfer amrywiol droseddau gyrru.

 

Byddwn yn mynd ar drywydd y rhai sy'n achosi niwed yn ein cymunedau yn ddiflino.

Diolch am eich help. Dim ond trwy gydweithio rhwng yr heddlu a’r cyhoedd y gallwn atal a chanfod trosedd.


Reply to this message

Message Sent By
Roath & Cathays Neighbourhood Policing Team

Neighbourhood Alert Cyber Essentials