{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Please note we have identified a rise in Theft of vehicles in the Cwmavon area

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd yn Dwyn cerbydau yn ardal Cwmafon

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Troseddau cerbydau – Vehicle crime

 


Reply to this message

Message Sent By
Karen Davies
(Police, PCSO, SNPT Cwmavon Bryn & Tonmawr)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials