{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

County Lines Intensification Week/Wythnos Dwysáu Llinellau Sirol


Is your neighbour keeping bad company? Drug dealing gangs are befriending vulnerable people and taking over their homes - this is called 'Cuckooing'
Unusual activity to look out for include:
- Lots of different people coming and going from an address
- People coming and going at odd times of the day or night
- Suspicious smells coming from the property
- Windows covered or curtains closed all the time
- cars pulling up to or near the house for a short period of time
- An increase in anti-social behaviour around the property

If you think you have spotted a drugs 'Cuckoo' report it.

South Wales Police 101
Crimespoppers 0800555111

 

Ydy dy gymydog yn cadw cwmni drwg? Mae gangiau delio cyffuriau yn cyfeillio â phobl fregus ac yn cymryd drosodd eu cartrefi - gelwir hyn yn 'Cuckooing'
Mae gweithgaredd anarferol i gadw llygad amdano yn cynnwys:
- Llawer o wahanol bobl yn mynd a dod o gyfeiriad
- Pobl yn mynd a dod ar adegau rhyfedd o'r dydd neu'r nos
- Arogleuon amheus yn dod o'r eiddo
- Ffenestri wedi'u gorchuddio neu lenni ar gau drwy'r amser
- ceir yn tynnu i fyny i'r tŷ neu'n agos ato am gyfnod byr o amser
- Cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch yr eiddo

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi gweld 'Cuckoo' cyffuriau, rhowch wybod amdano.

Heddlu De Cymru 101
Crimespoppers 0800555111


Reply to this message

Message Sent By
Karen Davies
(Police, PCSO, SNPT Cwmavon Bryn & Tonmawr)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials