{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Police or Partners - Who should I contact? / Yr heddlu neu ei bartneriaid: â phwy y dylwn i gysylltu?


Police or partners: Who should I contact? / Yr heddlu neu ei bartneriaid: â phwy y dylwn i gysylltu?

Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.

Many of the most common queries we receive are not matters for the police. Please help us to keep our contact channels free for those who need our help.

Details on how to contact South Wales Police can be found here Police or partners: Who should I contact? | South Wales Police (south-wales.police.uk)

Always dial 999 if it's an emergency.

Yr heddlu neu ei bartneriaid: â phwy y dylwn i gysylltu?

Nid materion i'r heddlu yw llawer o'r ymholiadau mwyaf cyffredin a gawn. Helpwch ni i gadw ein sianeli cyfathrebu'n rhydd i'r rhai y mae angen ein help arnynt.

Mae manylion am sut i gysylltu â Heddlu De Cymru I’w gweld yma: Yr heddlu neu ei bartneriaid: â phwy y dylwn i gysylltu? | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.


Reply to this message

Message Sent By
Karen Davies
(Police, PCSO, SNPT Cwmavon Bryn & Tonmawr)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials