{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Coity and Litchard Crimes


As a result of an investigation led by Bridgend NPT, after an increase in incidents of theft from motor vehicle in the Coity and Litchard areas, Bridgend.

The two men have been arrested and charged as follows:

Jordan Robson, 30 from Bridgend has been charged with 19 offences in total including theft from a car and vehicle interference.

Ceri Jakeway, 41 from Bridgend was also charged with four offences in total including theft from a car and fraud by false representation.

Local Policing Inspector for Bridgend,  Gareth Newman,  would like to thank the community for supporting this investigation and reporting their concerns to the police.

 

 

O ganlyniad i ymchwiliad a arweiniwyd gan Dîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o ddwyn o gerbydau modur yn ardaloedd Coety a'r Llidiart, Pen-y-bont ar Ogwr. 
Mae'r ddau ddyn wedi cael eu harestio a'u cyhuddo fel a ganlyn: 
mae Jordan Robson, 30 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr wedi'i gyhuddo o 19 o droseddau gan gynnwys dwyn o gar ac ymyrryd â cherbyd. 
cafodd Ceri Jakeway, 41 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr ei gyhuddo o bedair trosedd hefyd gan gynnwys dwyn o gar a thwyll drwy ymhoniad anwir.
Hoffai'r Arolygydd Plismona Lleol, Gareth Newman, ddiolch i'r gymuned am gefnogi'r ymchwiliad hwn a rhoi gwybod i'r heddlu am eu pryderon.


Reply to this message

Message Sent By
Bridgend Neighbourhood Policing Team

Neighbourhood Alert Cyber Essentials