{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Santa gets scammed / Santa yn cael ei dwyllo.


Hi Everyone, 

I hope everyone who celebrates,  is getting ready for Christmas and wishing you a wonderful and peaceful time. Unfortunately as we prepare for the festive period the scammers are also working overtime to defraud and steal hard earned money. 

 The link below provides a festive reminder of some of the most common frauds so please be careful when shopping on line and keep safe, 

Best wishes

 

https://www.experian.co.uk/business/regulation-and-fraud/fraud-at-christmas?utm_source=partner&utm_medium=other&utm_campaign=UKI-24-COMP-P2-INT-X-X-PRChristmas2023&utm_content=Prsanta_LP_partnerspolice-video-1-video-police

 

Siwmae bawb,

Gobeithio bod pawb sy'n dathlu,  yn paratoi ar gyfer y Nadolig ac yn dymuno amser hyfryd a heddychlon i chi.

Yn anffodus, wrth i ni baratoi ar gyfer cyfnod yr ŵyl mae'r sgamwyr hefyd yn gweithio goramser i dwyllo a dwyn arian a enillir yn galed.

Mae'r ddolen uchod yn ein hatgoffa o rai o'r twyllau mwyaf cyffredin felly byddwch yn ofalus wrth siopa ar-lein a chadwch yn ddiogel,

Dymuniadau gorau

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Katryna Malinowski-Evans
(South Wales Police, Inspector, Communities, Partnerships & Cohesion)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials