{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


Public houses in Llantwit Major have signed up to the Designated Driver Campaign, where draught soft drinks are free for the designated driver for the evening. Ask at the following Public Houses for your wristband and get free draught soft drinks all night. (Terms and conditions apply at each premises)

 

The Tudor Tavern

The White Hart

The Old Swan Inn

The Kings Head

Llantwit Major Rugby Football Club

The Boverton Castle

Llanwit Major Athletic Football Club

 

 

Mae tafarndai yn Llanilltud Fawr wedi ymuno â’r Ymgyrch Gyrwyr Dynodedig, lle mae diodydd meddal drafft am ddim i’r gyrrwr dynodedig am y noson. Gofynnwch yn y Tafarndai canlynol am eich band arddwrn a chael diodydd meddal drafft am ddim drwy'r nos. (Mae telerau ac amodau yn berthnasol ym mhob eiddo)


Attachments

Reply to this message

Message Sent By
Rhiannon Cummings
(South Wales Police, PCSO, Llantwit Major)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials