{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Survey response: Speed scoping Exercise / Ymateb i'n harolwg : Ymarfer Cwmpasu cyflymder


 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey. We are working hard to tackle speeding in Dinas Powys.

 

I will be at (number of locations) locations across the community with a Speed Gun Next week. If you have concerns surrounding a particular area, please respond to this message with the street/road name and I will visit the top  suggested locations.

 

All results from this speed scoping exercise will be emailed to you the following day.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Helo  Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â goryrru yn Dinas Powys.

 

Byddaf mewn (number of locations) ar draws y gymuned gyda gwn cyflymder yfory. Os oes gennych bryderon ynghylch ardal benodol, ymatebwch i'r neges hon gydag enw'r stryd/ffordd a byddaf yn ymweld â'r prif leoliadau a awgrymir. Bydd yr holl ganlyniadau o'r ymarfer cwmpasu cyflymder hwn yn cael eu hanfon atoch y diwrnod canlynol.

 

Diolch am eich help. Dim ond wrth i'r heddlu a'r cyhoedd cydweithio y gallwn atal a chanfod troseddau.


Reply to this message

Message Sent By
Samuel Martin
(south wales police, PCSO, PENARTH NPT, DINAS POWYS)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials