{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

SRS Warrant, St Mellons / Gwarant GRR, Llaneirwg


 

 

Following information received around the selling of illegal vapes via Facebook, a significant amount has been seized from an address in the St Mellons area this morning. During the search a large machete was also recovered.

 

Warrant was executed alongside Shared Regulatory Services (aka Trading Standards) and occupants of the address are assisting SRS colleagues with their ongoing investigation.

 

Be assured we will act on any information received, this includes working in partnership with various agencies who are best placed to address the issue.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Yn dilyn gwybodaeth a dderbyniwyd am werthu vapes anghyfreithlon trwy Facebook, mae swm sylweddol wedi’i atafaelu o gyfeiriad yn ardal Llaneirwg y bore yma. Yn ystod y chwiliad daethpwyd o hyd i machete mawr hefyd.

 

Gweithredwyd gwarant ochr yn ochr â Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ac mae deiliaid y cyfeiriad yn cynorthwyo cydweithwyr GRR gyda'u hymchwiliad parhaus.

 

Gallwn ein sicrhau y byddwn yn gweithredu ar unrhyw wybodaeth a dderbynnir, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau amrywiol sydd yn y sefyllfa orau i fynd i'r afael â'r mater.


Reply to this message

Message Sent By
Carly Hart
(Police, NPSO, Llanedeyrn | Llanishen | Rumney | St Mellons)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials