{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Road Safety Week / Wythnos Diogelwch y Ffyrdd


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

This week is Road Safety Week (19th – 25th November). South Wales Police’s priority is to ensure that our communities are #RoadSmart. Our Roads Policing and Territorial Crime teams work relentlessly by patrolling our communities to ensure that our roads are safe.

 

Road safety | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

If you have any concerns, please get in touch.

πŸ—ͺ Live Chat https://www.south-wales.police.uk/

πŸ’» Report online https://www.south-wales.police.uk/ro/report

πŸ“§ Email swp101@south-wales.police.uk

πŸ“ž 101

Always call 999 in an emergency.

 

Wythnos hon yw Wythnos Diogelwch y Ffyrdd (19eg – 25ain Tachwedd). Blaenoriaeth Heddlu De Cymru yw sicrhau bod ein cymunedau'n #DoethArYFfordd. Mae ein timau Plismona Ffyrdd a Throseddau Tiriogaethol yn gweithio'n galed drwy batrolio ein cymunedau i sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel.

 

Diogelwch ar y ffyrdd | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch Γ’ ni.

πŸ—ͺ Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/

πŸ’» Rhoi gwybod ar-lein https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/riportio/riportio

πŸ“§ E-bost swp101@south-wales.police.uk

πŸ“ž 101

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials