{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

PACT Meeting / Cyfarfod


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Bore Da, 

 

Mae Heddlu De Cymru yn annog aelodau'r cyhoedd i leisio eu barn mewn digwyddiad, dewch i cwrdd ach swyddog cymmorth cymunedol yr heddlu yn Highlight Park Community Centre ar 23/11/2023 am 17:00oriau tan 18:30 awr.

 

Mae'r cyfarfod yn rhoi'r cyfle i chi fynegi unrhyw bryderon a dysgu beth mae'r heddlu'n ei wneud i fynd i'r afael â'r materion sy'n bwysig i chi.

 

Mae croeso i bawb a byddai'n wych eich gweld chi yno.

 

Morning, 

 

South Wales Police are encouraging the public to have their say, please come along to meet your local PCSO at Highlight Park Community Centre on 23/11/2023 at 17;00hrs until 18:30. 

 

The meeting will give you the opportunity to raise any concerns and to find out what the police are doing to tackle the issues that matter to you.

 

Everyone is welcome and it would be great to see you there.

 


Reply to this message

Message Sent By
Ashleigh Beckett
(South Wales Police, PCSO, Dyfan)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials