{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Please note we have identified a rise in vehicle crime (thefts from/of) in and around Barry Island.

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

Please be vigilant and ensure you lock your vehicles, take out any valuables, and store your keys away from windows and doors, ideally in a metal tin if possible.

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd yn troseddau cerbydau yn ac o gwmpas Ynys y Bari.

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Byddwch yn wyliadwrus a cofiwch i gloi eich cerbydau, cymryd allan unrhyw eiddo gwerthfawr a cadwch allweddi i ffwrdd o drysau a ffenestri, mewn bocs metal os yn bosib.

 


Reply to this message

Message Sent By
Swyn Williams
(South Wales Police, PCSO, Baruc)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials