{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You Said, We did - ASB / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. 

 

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â delio / defnyddio cyffuriau a'r materion sy'n cyd-fynd â'r ymddygiad hwn (ymddygiad gwrthgymdeithasol / trosedd treisgar) yn Llanrhymni.


Mae dyn wedi’i gyhuddo o fod â chyffuriau dosbarth A yn ei feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi a’i remandio i garchar ar ôl i warant gael ei gweithredu mewn cyfeiriad yn yr ardal.

 

Swm sylweddol o gyffuriau dosbarth A, £4000 o arian parod a pharaffernalia a ddefnyddiwyd wrth gyflenwi a atafaelwyd. Chwilio hefyd ffonau symudol wedi'u hadfer yn gysylltiedig â gwerthu cyffuriau, arfau a dillad gwerth uchel.

 

Diolch am eich help. Byddwch yn sicr y byddwn yn gweithredu ar y wybodaeth a dderbyniwyd. Defnyddiwch y ffyrdd adrodd isod os oes gennych wybodaeth i'w rhannu, sy'n cynnwys ffyrdd o adrodd yn ddienw. Dim ond wrth i'r heddlu a’r cyhoedd cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

🗪 Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/

💻 Cysylltwch â ni drwy https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/cysylltu-a-ni/af/ffurflenni-cysylltu-a-ni/darparu-mwy-o-wybodaeth-iw-hychwanegu-at-adroddiad-trosedd/

📧 E-bost swp101@south-wales.police.uk

📞 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle drug dealing / use and the issues that accompany this behaviour (anti-social behaviour / violent crime) in Llanrumney.

 

A male has been charged with possession with intent to supply (PWITS) class A drugs & remanded to prison after a warrant was executed at an address in the area.

 

Significant amounts of class A drugs, £4000 cash & paraphernalia used in supply seized. Search also recovered mobile phones linked to drug dealing, weapons & high value clothing.

 

Thank you for your help. Be assured we will act on information received. Please use the below reporting tools if you have information to share, which include ways of reporting anonymously. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

🗪 Live Chat https://www.south-wales.police.uk/

💻 Report online https://www.south-wales.police.uk/ro/report

📧 Email swp101@south-wales.police.uk

📞 101 or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

Always call 999 in an emergency.


Reply to this message

Message Sent By
Carly Hart
(Police, NPSO, Llanedeyrn | Llanishen | Rumney | St Mellons)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials