{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


 

 

Please note we have identified a rise in An unknown male trying car door at the bottom of scholars Park

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

PLEASE CAN I ASK ALL RESIDENTS TO DOUBLE CHECK THAT ALL VEHICLES ARE LEFT SECURE AT NIGHT. 

 

Also if you have any CCTV at your property it maybe worth checking to see if it has possibly picked anything up 

 

thank you 

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd mewn drws car dynion anhysbys ar waelod Parc yr Ysgolorion

Cyfeiriwch at ein gwefan ar gyfer cyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

A GAF I OFYN I'R HOLL BRESWYLWYR WIRIO DDWYWAITH BOD POB CERBYD YN CAEL EI ADAEL YN DDIOGEL YN YSTOD Y NOS.

 

Hefyd os oes gennych unrhyw CCTV yn eich eiddo, efallai y byddai'n werth gwirio i weld a yw wedi codi unrhyw beth o bosibl.

 

Diolch 

 


Reply to this message

Message Sent By
Samuel Martin
(south wales police, PCSO, PENARTH NPT, DINAS POWYS)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials