{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Drugs arrest in Grangetown


Hello PCSO Worrall,

 

In the response to issues raised during south Wales listens surveys, a male has been arrested in the Grangetown area for possession with intent to supply crack cocaine. 

 

We are keen to work with you to continue to take a zero-tolerance approach to these matters in our communities, if you have any additional information, please let us know or report via 101, local PCSO'S, email or in an emergency 999. 

 

 

 

 

 

Arestio cyffuriau yn Grangetown

 

Helo SCCH Worrall,

Yn yr ymateb i'r materion a godwyd yn ystod arolygon gwrando de Cymru mae dyn wedi cael ei arestio yn ardal Grangetown am feddiant gyda'r bwriad o gyflenwi crac cocên.

Rydym yn awyddus i weithio gyda chi i barhau i gymryd agwedd dim goddefgarwch at y materion hyn yn ein cymunedau, os oes gennych unrhyw wybodaeth ychwanegol rhowch wybod i ni neu adrodd drwy 101, SCCH lleol, e-bost neu mewn argyfwng 999.

 

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Emma Worrall
(Police, PCSO, Cardiff bay )

Neighbourhood Alert Cyber Essentials