{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol Codi Siopau yn ONE STOP SHOP EATON ROAD

 

Yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal hyn rydym wedi SWYDDOGION WEDI CASGLU CCTV

 

Byddwn ni yn MAE SWYDDOGION YN CEISIO ADNABOD Y TROSEDDWR A BYDDANT YN ARESTIO

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle Shoplifting at/in One Stop Shop Eaton Road Brynhyfryd

 

Following reports of shoplifting within these areas we have collected CCTV.

 

We will look to identify offenders and make necessary arrests. Patrols are being conducted by officers. 

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
Townhill and Gower Neighbourhood Policing Team

Neighbourhood Alert Cyber Essentials