{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol Delio cyffuriau a Cymryd cyffuriau yn Ely & Fairwater.

 

Diolch i wybodaeth gymunedol, ar yr 17eg a'r 19eg o Hydref, gweithredwyd gwarantau cyffuriau gan dimau arbenigol yn ardaloedd Caerau a'r Tyllgoed (Fairwater).

 

Atafaelwyd arian parod, cyffuriau ac eitemau electroneg y credir eu defnyddio at ddibenion delio cyffuriau. Arestiwyd sawl unigolyn am gyffuriau a throseddau eraill.

 

Diolch am eich help. Byddwch yn sicr y byddwn yn gweithredu ar y wybodaeth a dderbyniwyd. Defnyddiwch y ffyrdd adrodd isod os oes gennych wybodaeth i'w rhannu, sy'n cynnwys ffyrdd  adrodd yn ddienw. Dim ond wrth i'r heddlu a'r cyhoedd  cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

๐Ÿ—ช Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/

๐Ÿ’ป Cysylltwch รข ni drwy https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/cysylltu-a-ni/af/ffurflenni-cysylltu-a-ni/darparu-mwy-o-wybodaeth-iw-hychwanegu-at-adroddiad-trosedd/

๐Ÿ“ง E-bost swp101@south-wales.police.uk

๐Ÿ“ž 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle drugs in Ely & Fairwater.

 

Thanks to community information, on the 17th & 19th of October, drugs warrants were executed by specialist teams in the Caerau & Fairwater areas. 

 

Cash, drugs & electronics believed to be used for the purposes of drug dealing were seized. Persons were  arrested for drugs and other offences. 

 

Thank you for your help. Be assured we will act on information received. Please use the below reporting tools if you have information to share, which includes ways of reporting anonymously. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

๐Ÿ—ช Live Chat https://www.south-wales.police.uk/

๐Ÿ’ป Report online https://www.south-wales.police.uk/ro/report

๐Ÿ“ง Email swp101@south-wales.police.uk

๐Ÿ“ž 101 or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

Always call 999 in an emergency.


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials