{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yr wythnos / Hate Crime Awareness Week


Neges ddwyieithog / Bilingual Message

 

Shwmae Resident

 

Mae hi'n Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yr wythnos hon (14 โ€“ 21 Hydref). Mae Heddlu De Cymru yn annog unrhyw un sydd wedi bod yn destun trais, anwybodaeth neu ragfarn rhywun arall, i roi gwybod am yr achos. Bydd ein swyddogion sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol ar droseddau casineb o gwmpas yn ymgysylltu รข'r gymuned mewn gwahanol leoedd a digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb a phwysigrwydd rhoi gwybod am achosion o droseddau casineb.

 

๐Ÿ—ช Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/

๐Ÿ’ป Rhoi gwybod ar-lein https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/riportio/riportio

๐Ÿ“ง E-bost swp101@south-wales.police.uk

๐Ÿ“ž 101

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.โ€™

 

Hello Resident

 

This week is Hate Crime Awareness Week (14th โ€“ 21st October). South Wales Police encourage anyone who has been subject to someone elseโ€™s violence, ignorance, or prejudice to report it.  Our specially trained hate crime officers will be out and about engaging with the community in different spaces and events to raise awareness of hate crime and the importance of reporting.

 

๐Ÿ—ช Live Chat https://www.south-wales.police.uk/

๐Ÿ’ป Report online https://www.south-wales.police.uk/ro/report

๐Ÿ“ง Email swp101@south-wales.police.uk

๐Ÿ“ž 101

Always call 999 in an emergency.โ€™

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials